0312 911 48 89 info@novaisitme.com
Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı

Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı

Balthazard formülü nedir? Bu formül sağlık kurulu raporu alınırken, birden fazla hastalık ve sakatlık bulunması durumunda kişideki tüm hastalıkların hesaplanmasında yararlanılan bir tekniktir. Böylece yapılan hesaplarda, kişilerin toplam özür oranı hesaplanır. Burada değerlendirmeye alınan temel bölgeler aşağıda olduğu gibidir;

▪️Kulak Burun Boğaz

▪️Zihinsel, ruhsal ve davranışsal

▪️Deri ve cilt

▪️Hemopoetik

▪️Kardiyovasküler

▪️Görme

▪️Sindirim

▪️Kadın hastalıkları ve doğum

▪️Ürogenital

▪️Endokrin

▪️Solunum

▪️Yanıklar

▪️Onkoloji

▪️Sinir

▪️Kas ve iskelet

Balthazard hesaplaması buna göre yapıldıktan sonra sağlık kurulu raporu da alınır. Eğer engelli sağlık kurulu raporu alınırsa, ÖTV indirimli engelli araçları alınabilir. Bunun yanı sıra şartlarınız uygunsa, ÖTV olmaksızın da satın almanız mümkündür. Aynı zamanda erken emeklilik, engelli emekliliği, toplu taşıma araçlarında indirim gibi haklar da olabilir.

Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı
Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı

Balthazard Formülü Nasıl Uygulanır?

İşitme kaybı engel oranı da dahil olmak üzere, birden fazla hastalığı ya da özrü bulunan kişilerde söz konusu formülden yararlanılarak bir özür oranı belirlenir. Formülün uygulanması aşağıda olduğu gibidir;

▪️Ayrı ayrı özür oranları tespit edilir.

▪️Oranların tespiti ardından, en yüksekten başlanarak sıralanır.

▪️En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonlarının tamamını gösteren yüzde 100’den çıkartılır.

▪️Çıkartmadan kalan oran, ikinci gelen özür oranıyla çarpılır.

▪️Elde edilen çarpım sonucu 100’e bölünür. Ardından da en yüksek özür oranına ilave edilir. Birinci ve ikinci özür oranı böylece tespit edilir.

▪️Özür ikiden fazlaysa, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya; üçüncü sıradaki özür oranıysa ikinci sıraya alınarak Balthazard formül yenilenir.

▪️60 yaşın üzerinde bulunan kişilerde, özürlülük oranına Balthazard’ın formülüyle yüzde 10 eklenir.

Böylece kişilerin özür oranları da bulunmaktadır. Böylece meslekte kazanma veya çalışma gücünün ne kadar yitirildiğini görmek de mümkündür.

Balthazard İşitme Kaybı Engel Oranı Ne Kadar?

Tek kulak işitme kaybı engel oranı, yüzdelere göre farklılık gösterir. Aşağıdaki tabloyu incelerseniz, bu konu hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Yüzdeye Göre İşitme Engeli

 

Yüzdeye Göre Özür Oranı Yüzdeye Göre İşitme Engeli Yüzdeye Göre Engel Oranı
0-1 ile 1,7 0 50,0 – 53,1 34
1,8 ile 4,2 2 54,2 – 55,7 35
4,3 ile 7,4 4 55,8 – 58,8 36
7,5 ile 9,9 6 58,9 – 61,4 37
10,0 ile 13,1 8 61,5 – 64,5 38
13,2 ile 15,9 10 64,6 – 67,1 39
16,0 ile 18,0 12 67,2 – 70,0 40
18,9 ile 21,4 14 70,1 – 72,8 41
21,5 ile 24,5 16 72,9 – 75,9 42
24,6 ile 27,1 18 76,0 – 78,5 43
27,2 ile 30,0 20 78,6 – 81,7 44
30,1 ile 32,8 22 81,8 – 84,2 45
32,9 ile 35,9 24 84,3 – 87,4 46
36,0 ile 38,5 26 87,5 – 89,9 47
38,6 ile 41,7 30 90,0 – 93,1 48
41,8 ile 44,2 31 93,2 -95,7 49
44,3 ile 47,4 32 95,8 – 98,8 50
47,5 ile 49,9 33 98,9 – 100,01 50

Tablo I: İşitme kaybı engel oranı

Tabloyu ayrıntılı olarak incelerseniz, kulak duymaması yüzde kaç rapor alır 2020 üzerine de bilgi sahibi olabilirsiniz.

Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı
Balthazard Formülü Nedir? Tek Kulak İşitme Kaybı

Balthazard Tek Kulak İşitme Kaybı Engel Oranı Ne Kadar?

İşitme kaybı engel oranı tek kulakta olması durumunda değişkenlik gösterir. Burada ilk olarak, işitme kaybının derecesine göre frekans işin tahmini işitme eşikleri bilinmelidir. Bunlar derecesine göre aşağıda verilmiştir;

İşitme Kaybı Oranı Dört Frekans İçin Tahmini İşitme Eşik Toplamı

 

Çocuklar Erişkinler
Çok Hafif Derece 16 ve 25 dBHL arası 64 – 100 21 ile 35 dBHL arası 84 – 140
Hafif Derece 26 ve 40 dBHL arası 104 – 160 36 ile 45 dBHL arası 144 – 180
Orta Derece 41 ve 55 dBHL arası 164 – 220 46 ile 55 dBHL arası 184 – 220
Orta – İleri Derece 56 ve 70 dBHL arası 224-280 56 ile 70 dBHL arası 224 – 280
İleri Derece 71 ve 90 dBHL arası 284 – 360 71 ile 90 dBHL arası 284 – 360
Çok İleri Derece 91 dBHL ve üzeri 364 91 dBHL ve üzeri 364

Tablo II: İşitme kaybı derecesine göre tahmini işitme eşik toplamı

Orta derece işitme kaybı engel oranı, bu tablolara göre daha iyi öğrenilebilir. Hastaneye gidildiğinde ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Tek kulak işitme kaybı engel oranı için ise, kulak işitme kaybının yüzde 100 olduğu ele alındığında en yüksek değer 100 dB olmaktadır. Bunun karşılığı verilen tabloya göre 370’tir. Dolayısıyla sağlam kulak değer 0 kabuıl edileceği için, 370 ve 0 değer karşılığı işitme kaybı 16,7’dir.

Tam vücut engel oranı listesinde ise sayı, yüzde 12’ye eşdeğerdir. Dolayısıyla tek bir kulakta sorun varsa, yüzde 12 engel oranı alınabilir. Ancak bireyler 60 yaşın üzerindeyse buna 10 puan daha eklenerek yüzde 22’ye çıkartılır.

Balthazard Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık raporu günümüzde bunu vermeye yetkili olan devlet hastaneleri ya da özel hastaneler tarafından verilebilir. Hafif işitme kaybı engel oranı tespit etmek için bunlara gitmek yeterlidir. Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yüzde kaç rapor alabileceğiniz ortaya çıkar.

Sağlık raporunun alınması için hastalar buna dair sevk yoluyla müracaat edebilir. Aynı zamanda doğrudan başvuru yapmak da mümkündür. Her ikisinde de öncelikle bir sıra alınır. Bu tarih geldiği zaman, tek tek her branş doktoru dolaşılır. Ardından her hekim, kendi alanına göre oranlar belirtir.

Tüm hepsi dolaşıldıktan sonra sağlık kurulu rapor heyetine çıkılır. Eğer birden fazla hastalık, sakatlığa dair oran verilirse, Balthazard formülü ile heyet tarafından birleştirilir. Heyette en fazla 1-2 dakika kalınmakta olup tüm işlemler sonlandığında raporun alınması için bir tarih verilir. Sevk yolu ile müracaatlarda ise hastane, sevk eden kuruma raporu iletir.

Bir cevap yazın